Raport bieżący nr 5/2015

Raport bieżący nr 5/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Temat: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:

Brak zgody na publikację danych osobowych

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. zawarta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną.

3. Firma podmiotu dokonującego transakcji

Podmiot, w którym osoba obowiązana pełni funkcję w Radzie Nadzorczej.

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje spółki Vistula Group S.A.

5. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków, 20 luty 2015 roku.

6. Opis transakcji

Data transakcji; Data rozliczenia transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen ; Cena
9.02.2015; 12.02.2015; Kupno; 250.000; 2,20 PLN
13.02.2015; 18.02.2015; Kupno; 200.000; 2,10 PLN

7. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

8.Tryb zawarcia transakcji

Transakcja pakietowa na GPW