Raport bieżący nr 50/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień  31 października 2018 roku.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane na dzień 31 października 2018 roku na godzinę 14.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462 Kraków), piętro IX.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu. Dodatkowo jako załączniki do projektu uchwały nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie połączenia Vistula Group S.A. oraz Bytom S.A. Spółka przekazuje plan połączenia z dnia 15 września 2017 roku wraz ze zmianą nr 1 z dnia 1 marca 2018 roku, które Spółka podała do wiadomości publicznej w raportach bieżących nr 46/2017 i nr 9/2018.

Pliki do pobrania