Raport bieżący Nr 50/2009

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), podaje do wiadomości publicznej informację poufną, tj. fakt, że nowa emisja akcji, objęta punktem 16 ogłoszonego porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 r. oraz uchwałą, której projekt nr 28/06/2009, został opublikowany raportem bieżącym nr 43/2009 w dniu 19 czerwca 2009 r., zostanie skierowana w ramach subskrypcji prywatnej do inwestora Fortis Bank Polska S.A. („FBP”). Deklaracja FBP z dnia 26 czerwca 2009 r. zawiera kilka warunków objęcia nowej emisji akcji, w tym m.in. obowiązek wprowadzenia do rady nadzorczej Spółki przedstawiciela FBP. Szczegółowe warunki porozumienia z FBP są obecnie przedmiotem negocjacji.

Erwin Bakalarz
Prokurent