Raport bieżący Nr 48/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja członka Zarządu Spółki

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r., Pani Olga Lipińska-Długosz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2021 r.