Raport bieżący Nr 48/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w październiku 2019

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 75,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku o około 32,1%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –październik 2019 roku wyniosła około 811,5 mln zł i była wyższa o około 37,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w październiku 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 48,1 mln zł (w tym Bytom 13,5 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku o około 40,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 507,0 mln zł (w tym Bytom 151,8 mln zł) i była wyższa o około 52,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 24,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku o około 22,4 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 273,3 mln zł i była wyższa o około 21,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w październiku 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 54,9 % i była wyższa od marży osiągniętej w październiku 2018 roku o około 2,0 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-październik 2019 wyniosła około 51,7% i była wyższa o 1,1 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec października 2019 roku wyniosła 54,3 tys. m2 (w tym Bytom 16,4 tys. m2).