Raport bieżący nr 48/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. we wrześniu 2018.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 57,3  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku o około 10,9%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –wrzesień 2018 roku wyniosła około 533,4  mln zł i była wyższa o około 14,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte we wrześniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 33,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku  o około 6,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 298,8 mln zł i była wyższa o około 11,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 22,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku o około 23,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 205,3  mln zł i była wyższa o około 20,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta we wrześniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  51,9 % i była niższa od marży osiągniętej we wrześniu 2017 roku o około 2,8 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - wrzesień  2018 wyniosła około 50,3% i była niższa o 1,1 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec września 2018 roku  wyniosła 34,6 tys. m2 i była wyższa o 8,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej we wrześniu 2017 roku.