Raport bieżący nr 48/2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR –informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w czerwcu 2016.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 53,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku o około 15,9%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku wyniosła około 273,4 mln zł i była wyższa o około 15,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w czerwcu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 33,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku  o około 20,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 155,7 mln zł i była wyższa o około 19,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 17,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku o około 17,9 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku w tym segmencie wyniosła około  98,9  mln zł i była wyższa o około 18,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec czerwca 2016 roku  wyniosła 28,5 tys. m2 i była wyższa o 8,8% od powierzchni sprzedaży detalicznej w czerwcu 2015 roku.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu