Raport bieżący Nr 47/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lipcu 2020.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 85,2 mln zł i były na poziomie przychodów osiągniętych w lipcu 2019 roku.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2020 roku wyniosła około 457,5 mln zł i była niższa o około 19,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lipcu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 48,6 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2019 roku o około 5,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 275,2 mln zł  i była niższa o około 23,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 34,9  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2019 roku o około 10,8%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 168,4  mln zł i była niższa o około 11,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lipcu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  49,6% i była niższa od marży osiągniętej w lipcu 2019 roku o około 0,6 pp. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-lipiec 2020 wyniosła około 47,7% i była niższa o 3,6 pp. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec lipca 2020 roku  wyniosła 53,1 tys. m2 i była niższa o 0,6% od powierzchni sprzedaży detalicznej w lipcu 2019 roku.