Raport bieżący nr 46/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne.


Temat:
Podpisanie i podanie do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Vistula Group S.A. oraz Bytom S.A.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 30/2017 z dnia 8 maja 2017 r., numer 34/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. i numer 44/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. dotyczących procesu przygotowania połączenia spółek Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmująca) oraz Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana) informuje, że w dniu 15 września 2017 r. nastąpiło podpisanie planu połączenia. Plan połączenia wraz z załącznikami jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki  www.vistulagroup.pl w zakładce dla inwestorów oraz w lokalu Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10 (w dni robocze w godzinach od 10:00 – 15:00). Podpisany plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania