Raport bieżący Nr 45/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu  28 czerwca 2021 roku.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2021 roku („Zgromadzenie”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Na Zgromadzeniu reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 202.993.935  głosów, co stanowiło 86,58%  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pliki do pobrania