Raport bieżący Nr 43/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VRG S.A. w dniu 28.06.2021 r.; powołanie Rady Nadzorczej VRG S.A. na nową kadencję

Zarząd VRG S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r. podjęło uchwały wskazane w Załączniku nr 1 do raportu bieżącego. Załącznik nr 1 zawiera również projekty uchwał poddanych pod głosowanie i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.

Jednocześnie, Zarząd VRG S.A. informuję, że do składu 7 – osobowej Rady Nadzorczej VRG S.A. nowej kadencji zostali powołani:

1. Prof. Andrzej Szumański – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 31/2021 z dnia 26 maja 2021 r.

2. Piotr Kaczmarek – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6  Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 32/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

3. Piotr Stępniak – nota biograficzna oraz informacje wskazane w  § 10. pkt. 4-6  Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 27 maja 2021  r.

4. Mateusz Kolański – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

5. Jan Pilch – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 34/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

6. Wacław Szary – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 41/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

7. Marcin Gomoła – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr  41/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania