Raport bieżący nr 43/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne.


Temat:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w lipcu 2017.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 52,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2016 roku o około 11,0%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2017 roku wyniosła około 360,6 mln zł i była wyższa o około 12,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lipcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 29,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2016 roku  o około 13,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 208,5 mln zł i była wyższa o około 14,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 20,3  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2016 roku o około 13,7%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2017 roku w tym segmencie wyniosła około  131,1  mln zł i była wyższa o około 12,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lipcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 50,3 % i była wyższa od marży osiągniętej w lipcu 2016 roku o około 1,6 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-lipiec 2017 wyniosła około 51,3% i była niższa o około 0,6 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec lipca 2017 roku  wyniosła 31,5 tys. m2 i była wyższa o 9,6% od powierzchni sprzedaży detalicznej w lipcu 2016 roku.