Raport bieżący Nr 42/2019

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 86,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2018 roku o około 44,1%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–sierpień 2019 roku wyniosła około 656,0 mln zł i była wyższa o około 37,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w sierpniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 53,2 mln zł (w tym Bytom 16,6 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2018 roku  o około 67,3%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–sierpień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 410,7 mln zł (w tym Bytom 124,6 mln zł)  i była wyższa o około 54,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 31,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2018 roku o około 22,1 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–sierpień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 220,8  mln zł i była wyższa o około 20,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w sierpniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  49,9 % i  była niższa od marży osiągniętej w sierpniu 2018 roku o około 0,8  p.p.  W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-sierpień 2019 wyniosła około 51,1% i była wyższa o 1,1 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec sierpnia 2019 roku wyniosła 53,9 tys. m2 (w tym Bytom 16,4 tys. m2).