Raport bieżący nr 42/2015

Raport bieżący nr 42/2015

Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Temat: Informacje otrzymane od osób obowiązanych do przekazania informacji.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od dwóch osób pełniących funkcje kierownicze w spółce Vistula Group S.A. oraz w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A.  i posiadających stały dostęp do informacji poufnych

 

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

1. Imiona i nazwiska osób obowiązanych do przekazania informacji

 

Brak zgody na przekazanie danych osobowych

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

 

Transakcje zbycia akcji Vistula Group S.A. przez  osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce Vistula Group S.A. oraz w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A.  i posiadające stały dostęp do informacji poufnych

 

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

 

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A.

 

4. Opis transakcji:

 

Transakcja osoby pełniącej funkcję kierowniczą w spółce Vistula Group S.A.

 

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)

26 maja 2015; Sprzedaż; 12056; 2,12

 

Transakcje osoby pełniącej funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Vistula Group S.A.

 

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)

18 maja 2015; Sprzedaż; 8396; 2,18

26 maja 2015; Sprzedaż; 1523; 2,10

 

 

5. Miejsce zawarcia transakcji

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

 

6. Tryb zawarcia transakcji

 

Transakcje sesyjne na GPW

 

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

 

Kraków,   29 maja  2015 roku.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu