Raport bieżący Nr 4/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uwzględniając fakt wpłynięcia do Spółki w dniu 24 stycznia 2020 roku pisma z dnia 24 stycznia 2020 roku wraz z załącznikami Nationale-Nederlanden PTE S.A. działającego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie w najbliższym możliwym terminie - ogłasza o zwołaniu  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 lutego 2020 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2. W związku z faktem, że pismo z dnia 24 stycznia 2020 roku wraz z załącznikami Nationale-Nederlanden PTE S.A. działającego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zawiera projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem – Zarząd Spółki przekazuje jako dodatkowy załącznik do niniejszego raportu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lutego 2020 roku.

Pliki do pobrania