Raport bieżący nr 4/2015

Raport bieżący: 3/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt.1 informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w styczniu 2015.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 35,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2014 roku o około 21,7%.

 

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w styczniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

 

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 20,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2014 roku  o około 18,9% .

 

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 11,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2014 roku o około 11,0 %.


Erwin Bakalarz
Prokurent