Raport bieżący Nr 41/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 41/2019: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lipcu 2019.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku dotyczącym informacji na temat skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz szacunkowej marży ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lipcu 2019, omyłkowo podano narastającą wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w okresie styczeń–lipiec 2019 roku.
Poprawna informacja na temat narastającej wartości przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez  Grupę Kapitałową VRG S.A. w okresie styczeń–lipiec 2019 roku powinna brzmieć następująco:
„W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–lipiec 2019 roku wyniosła około 569,6 mln zł i była wyższa o około 36,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.”