Raport bieżący nr 41/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 roku.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 roku. Zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 37/2018, termin publikacji ww. raportu okresowego wyznaczony był na dzień 30 sierpnia 2018 roku.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 roku ustalony został na dzień 26 września 2018 roku.