Raport bieżący nr 40/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie z Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje o otrzymaniu w dniu 17 sierpnia 2018 roku decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 sierpnia 2018 roku o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu się Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie i Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie. Na mocy wskazanej decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji.