Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w czerwcu 2019.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 89,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku o około 30,7%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –czerwiec 2019 roku wyniosła około 484,5 mln zł i była wyższa o około 37,1%

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w czerwcu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 58,1 mln zł (w tym Bytom 17,2 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku  o około 52,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 306,6 mln zł (w tym Bytom 92,1 mln zł)  i była wyższa o około 51,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 29,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku o około 6,8 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –czerwiec 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 158,1  mln zł i była wyższa o około 20,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w czerwcu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  53,1 % i  była wyższa od marży osiągniętej w czerwcu 2018 roku o około 3,9 p.p.  W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2019 wyniosła około 51,6% i była wyższa o 1,1 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec czerwca 2019 roku wyniosła 53,4 tys. m2 (w tym Bytom 16,2 tys. m2).