Raport bieżący nr 39/2015

Raport bieżący nr 39/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o ofercie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Temat:Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

 

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:

Brak zgody na publikację danych osobowych

 

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. zawarta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną.

 

3. Firma podmiotu dokonującego transakcji

Podmiot, w którym osoba obowiązana pełni funkcję w Radzie Nadzorczej.

 

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje spółki Vistula Group S.A.

 

5. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków, 21 maja 2015 roku.

 

6. Opis transakcji

Data transakcji Data rozliczenia transakcji Kupno/sprzedaż Wolumen Cena

18.05.2015 20.05.2015 Kupno 200.000 2,50 PLN

 

7. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 

8. Tryb zawarcia transakcji

Transakcja pakietowa na GPW

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu