Raport bieżący Nr 39/2009

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od członka władz Spółki, dotyczące trzech zdarzeń, które spowodowały obowiązek informacyjny.

Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

Zdarzenie I.
1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:
Brak zgody na publikację danych osobowych

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem
Transakcja zbycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez osobę obowiązaną.
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja
Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A.
4. Data i miejsce sporządzenia informacji
Poznań, 4 czerwca 2009 roku.
5. Opis transakcji
Data transakcji Sprzedaż wolumen cena transakcji (za sztukę w PLN)
1 czerwca 2009 Sprzedaż 132.000 1,51

6. Miejsce zawarcia transakcji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Tryb zawarcia transakcji
W transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zdarzenie II.
1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:
Brak zgody na publikację danych osobowych

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie zawarta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną.

3. Firma podmiotu dokonującego transakcji nabycia
Podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę obowiązaną.
4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja
Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A.
5. Data i miejsce sporządzenia informacji
Poznań, 4 czerwca 2009 roku.
6. Opis transakcji
Data transakcji; Kupno; wolumen; cena transakcji (za sztukę w PLN)
1 czerwca 2009; Kupno; 66.000; 1,51

7. Miejsce zawarcia transakcji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Tryb zawarcia transakcji
W transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zdarzenie III.
1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:
Brak zgody na publikację danych osobowych

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem
Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie zawarta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną.

3. Firma podmiotu dokonującego transakcji nabycia
Podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę obowiązaną.
4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja
Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A.
5. Data i miejsce sporządzenia informacji
Poznań, 4 czerwca 2009 roku.
6. Opis transakcji

Data transakcji; Kupno; wolumen; cena transakcji (za sztukę w PLN)
1 czerwca 2009; Kupno; 66.000; 1,51

7. Miejsce zawarcia transakcji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Tryb zawarcia transakcji
W transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Erwin Bakalarz
Prokurent