Raport bieżący nr 37/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 roku.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze półrocze 2018 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku podanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 2/2018, termin publikacji ww. raportu okresowego wyznaczony był na dzień 29 sierpnia 2018 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 roku ustalony został na dzień 30 sierpnia 2018 roku.