Raport bieżący Nr 36/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1  - informacje poufne.

Temat: Wybór firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych VRG S.A. oraz Grupy Kapitałowej VRG S.A. w 2021, 2022 i 2023 r.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych VRG S.A. oraz Grupy Kapitałowej VRG S.A. w 2021 r., 2022 r. i 2023 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej  Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego listę firm audytorskich pod nr 4055 do badania ustawowego jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata 2021-2023 oraz przeglądu jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych półrocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocza w latach 2021-2023.