Raport bieżący nr 36/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne


Temat:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w czerwcu 2017.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 60,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2016 roku o około 12,3%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku wyniosła około 307,8 mln zł i była wyższa o około 12,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w czerwcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 35,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2016 roku  o około 6,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 179,0 mln zł i była wyższa o około 14,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 21,5  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2016 roku o około 26,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku w tym segmencie wyniosła około  110,8  mln zł i była wyższa o około 12,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w czerwcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 50,7 % i była niższa od marży osiągniętej w czerwcu 2016 roku o około 0,6 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2017 wyniosła około 51,7% i była niższa o około 0,8 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec czerwca 2017 roku  wyniosła 31,3 tys. m2 i była wyższa o 9,7% od powierzchni sprzedaży detalicznej w czerwcu 2016 roku.