Raport bieżący Nr 35/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w czerwcu 2020 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 82,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2019 roku o około 8,3%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku wyniosła około 371,8 mln zł i była niższa o około 23,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w czerwcu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 50,1 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2019 roku o około 13,7%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 226,6 mln zł i była niższa o około 26,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 30,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2019 roku o około 3,8%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 133,4 mln zł i była niższa o około 15,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w czerwcu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  50,8% i była niższa od marży osiągniętej w czerwcu 2019 roku o około 1,8 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2020 wyniosła około 47,7% i była niższa o 3,8 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec czerwca 2020 roku  wyniosła 52,7 tys. m2 i była niższa o 1,3% od powierzchni sprzedaży detalicznej w czerwcu 2019 roku.