Raport bieżący Nr 35/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Uchwały podjęte przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 17 czerwca 2019 roku; zmiany w składzie Rady Nadzorczej VRG S.A.

VRG S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu: (i) treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku („Walne Zgromadzenie”) wraz z informacją o zgłoszonych sprzeciwach, (ii) treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie, a nie zostały podjęte,  (iii) informacje dotyczące osób powołanych przez Walne Zgromadzenie do Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji. 

Dodatkowo jako załącznik do uchwały nr 25/06/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia VRG S.A. ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o., Spółka przekazuje plan połączenia z dnia 27 marca 2019 roku, przekazany pierwotnie do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2019.
Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

a) na podstawie Uchwały nr 20/06/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, z Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji został odwołany Pan Maciej Matusiak.

b) na podstawie Uchwały nr 21/06/2019  Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Spółki, do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji został powołany Pan Piotr Kaczmarek.

c) na podstawie Uchwały nr 22/06/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, do Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej wspólnej kadencji został powołany Pan Paweł Tymczyszyn.

Pliki do pobrania