Raport bieżący nr 35/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1  Ustawy o ofercie - informacje poufne.

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w maju 2016.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 55,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2015 roku o około 15,6%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2016 roku wyniosła około 219,6 mln zł i była wyższa o około 15,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 31,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2015 roku  o około 17,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 122,6 mln zł i była wyższa o około 19,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 20,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2015 roku o około 14,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2016 roku w tym segmencie wyniosła około  81,9  mln zł i była wyższa o około 18,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec maja 2016 roku  wyniosła 28,3 tys. m2 i była wyższa o 7,3% od powierzchni sprzedaży detalicznej w maju 2015 roku.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu