Raport bieżący nr 34/2015

Raport bieżący nr 34/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w kwietniu 2015.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 38,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2014 roku o około 14,3%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2015 roku wyniosła około 141,6 mln zł i była wyższa o około 16,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w kwietniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 21,1  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2014 roku  o około 21,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 75,8  mln zł i była wyższa o około 19,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 12,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2014 roku o około 2,2 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 51,3  mln zł i była wyższa o około 11,2 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu