Raport bieżący Nr 33/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku; zmiany w składzie Rady Nadzorczej VRG S.A.

VRG S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu: (i) treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku („Walne Zgromadzenie”) (ii) treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie, a nie zostały podjęte,  (iii) informacje dotyczące osób powołanych przez Walne Zgromadzenie do Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji. 


Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji:

a) na podstawie Uchwały nr 22/06/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołany został Pan Piotr Nowjalis.

b) na podstawie Uchwały nr 23/06/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Ernest Podgórski.

c) na podstawie Uchwały nr 24/06/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Wacław Szary.

d) na podstawie Uchwały nr 25/06/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Jan Pilch.

Pliki do pobrania