Raport bieżący nr 33/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Uchwały podjęte przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku; powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu (i) treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku, a także (ii) treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Ponadto Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku podjęło uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. Do składu Rady Nadzorczej zostali powołani:
1) Andrzej Szumański
2) Jerzy Mazgaj
3) Maciej Matusiak
4) Grażyna Sudzińska – Amroziewicz
5) Katarzyna Basiak – Gała
6) Artur Małek.
Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania