Raport bieżący nr 33/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień  29 czerwca  2016 roku.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A., które zostało zwołane na dzień  29 czerwca 2016 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu

Pliki do pobrania