Raport bieżący nr 29/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR –informacje poufne


Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży   osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w kwietniu 2017.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 48,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2016 roku o około 7,5%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2017 roku wyniosła około 184,6 mln zł i była wyższa o około 12,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w kwietniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 29,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2016 roku  o około 9,2%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 107,0 mln zł i była wyższa o około 17,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 16,7  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2016 roku o około 12,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2017 roku w tym segmencie wyniosła około  66,6  mln zł i była wyższa o około 7,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że szacunkowa skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w kwietniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 54,4 % i była niższa od marży osiągniętej w kwietniu 2016 roku o około 2,4 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-kwiecień 2017 wyniosła około 51,1% i była niższa o 1,5 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec kwietnia 2017 roku  wyniosła 30,7 tys. m2 i była wyższa o 9,6% od powierzchni sprzedaży detalicznej w kwietniu 2016 roku.