Raport bieżący Nr 28/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja członka Zarządu Spółki

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), informuje że w dniu 19 maja 2021 r., Pan Ernest Podgórski złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r.