Raport bieżący Nr 27/2023

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkową marżę ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. we październiku 2023 roku. Powyższe dane zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania