Raport bieżący Nr 27/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie prokurenta.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 roku podjął uchwałę o powołaniu Pana Radosława Jakociuka do pełnienia funkcji prokurenta Spółki uprawnionego do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu Spółki (prokura mieszana, o której mowa w art. 1094 § 11 Kodeksu cywilnego).

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Radosława Jakociuka.
Wykształcenie:
2004-2006 Podyplomowe studia menedżerskie MBA - Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
1998-2000 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii kierunek Zarządzanie i Marketing – studia magisterskie II-stopnia.
1995-1998  Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii kierunek Zarządzanie i Marketing - studia inżynierskie.
1994-1995 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Roczne Studium Zarządzania.
Doświadczenie zawodowe:
2014-nadal, Prezes Zarządu W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie -  podmiotu zależnego od VRG S.A.
2012-2015 - Wiceprezes Zarządu VRG S.A.
2000-2012 - ETOS Spółka jawna przekształcona w 2004 w ETOS S.A. – firma z branży odzieżowej reprezentująca marki DIVERSE; CLTN; IRIDIUM. Od 01.03.2000 na stanowisku Specjalisty ds. Handlowych, następnie od 01.02.2006 na stanowisku Dyrektor Handlowy, od 01.01.2011 Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.
1996-1998 - AT&T TELFA S.A.
Inne funkcje:
10.2012 – 04.2016 Członek Rady Nadzorczej DCG SA – podmiotu zależnego od VRG S.A. reprezentującego segment mody damskiej.
06.2016 – nadal Członek Rady Nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o.– spółki będącej wyłącznym importerem i dystrybutorem cygar kubańskich i ekskluzywnych alkoholi.
07.2018 – 04.2019 Członek Rady Nadzorczej Cliffsidebrokers SA – spółki z branży ubezpieczeniowej będącej brokerem usług ubezpieczeniowych.
2009-2012 GO2 TOP Sp. z o.o., Prezes Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Radosław Jakociuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.