Raport bieżący Nr 26/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: PSkonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w maju 2020.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 62,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w maju 2019 roku o około 35,4%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2020 roku wyniosła około 289,1  mln zł i była niższa o około 26,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 38,3 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w maju 2019 roku o około 37,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 176,6 mln zł  i była niższa o około 29,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 22,9  mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w maju 2019 roku o około 26,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 103,0  mln zł i była niższa o około 20,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w maju 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  47,7% i była niższa od marży osiągniętej w maju 2019 roku o około 5,9 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - maj 2020 wyniosła około 46,4% i była niższa o 4,9 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec maja 2020 roku  wyniosła 53,3 tys. m2 i była na poziomie powierzchni sprzedaży detalicznej w maju 2019 roku.