Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w maju 2018.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 67,4  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2017 roku o około 7,8%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2018 roku wyniosła około 285,0  mln zł i była wyższa o około 15,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 38,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2017 roku  o około 4,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 163,7 mln zł i była wyższa o około 13,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 26,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2017 roku o około 15,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 103,5  mln zł i była wyższa o około 16,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w maju 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  53,0 % i była wyższa od marży osiągniętej w maju 2017 roku o około 0,2 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-maj  2018 wyniosła około 50,7% i była niższa o 1,2 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec maja 2018 roku  wyniosła 33,9 tys. m2 i była wyższa o 9,0% od powierzchni sprzedaży detalicznej w maju 2017 roku.