Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa prawna: inne regulacje


Temat: Kandydatura Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBKVistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 24 kwietnia 2017 roku, akcjonariusz Spółki Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 roku, zgłosił kandydaturę Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz do Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu życiorys Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz wraz z odpowiednim oświadczeniem, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

Pliki do pobrania