Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Temat: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informację otrzymaną na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcje kierowniczą w spółce Vistula Group S.A. i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych, nie będącej członkiem zarządu Vistula Group S.A.

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Brak zgody na przekazanie danych osobowych

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja zbycia akcji Vistula Group S.A. przez  osobę pełniąca funkcję kierowniczą w spółce Vistula Group S.A.  i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych, nie będącą członkiem zarządu Vistula Group S.A. 

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A.

4. Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)
17.05.2016; Sprzedaż; 7610; 3,23

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcje sesyjne na GPW

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   23 maja 2016 roku