Raport bieżący Nr 23/2022

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 21 czerwca 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki („Walne Zgromadzenie”) otrzymał od akcjonariusza Jerzego Mazgaja  zgłoszenie projektu uchwały w trybie art. 401 § 4 KSH w sprawie wypłaty dywidendy dotyczącej punktu 13 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie projektu uchwały, o którym mowa powyżej Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania