Raport bieżący Nr 23/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 - Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat : Zmiana terminu publikacji  skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r., który zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. został wyznaczony pierwotnie na dzień 20 maja 2021 r.

 

Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za  I kwartał 2021 r. został przesunięty na dzień 27 maja 2021 r.