Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie MAR - informacje bieżące i okresowe

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. zwołane na dzień  17 czerwca 2019 roku.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane na dzień  17 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Krakowie przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Dodatkowo jako załącznik do projektu uchwały nr 22/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie połączenia VRG S.A. ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o., Spółka przekazuje plan połączenia z dnia 27 marca 2019 roku, przekazany do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2019.

Pliki do pobrania