Raport bieżący Nr 22/2022

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2022 z dnia 24 maja 2022 r., w uzupełnieniu podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały nr 4a/06/2022 dotyczącej punktu 11 porządku obrad w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. o treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.