Raport bieżący Nr 22/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 25 maja 2020 roku dokonała wyboru Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w  dniu następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.
Zgodnie z treścią podjętych uchwał Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji powołani zostali:
Pan Michał Wójcik na stanowisko Prezesa Zarządu;
Pan Michał Zimnicki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 września 2020 roku;
Pan Erwin Bakalarz na stanowisko Członka Zarządu.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Michała Wójcika.

Pan Michał Wójcik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Wydział Handlu Zagranicznego). W latach 1992–1993 pracował w PHZ Stalexport. W latach 1993–1995 pracował w Unilever Polska. W okresie od stycznia 1996 roku do października 1998 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Handlu i Marketingu. W okresie od października 1998 roku do stycznia 2002 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Od stycznia 2002 roku do czerwca 2002 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. Od czerwca 2002 roku do stycznia 2003 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. W okresie od stycznia 2003 roku do marca 2006 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. Od kwietnia 2006 roku do września 2006 roku pracował w Vistula S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. W okresie od października 2006 roku do grudnia 2007 roku pracował w Vistula & Wólczanka S.A. na stanowisku Doradcy Strategicznego Spółki. Od stycznia 2008 roku do lipca 2008 roku Pan Michał Wójcik pracował w Reporter S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. W okresie od lipca 2008 roku do października 2009 roku pracował w VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A) na stanowisku Prezesa Zarządu. W okresie od maja 2010 roku do czerwca 2017 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Simple Creative Products S.A. Od lipca 2010 roku do dnia 30 listopada 2018 roku pracował w Bytom S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. Od 30 listopada 2018 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu VRG S.A. Ponadto Pan Michał Wójcik pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DCG S.A. podmiotu zależnego od VRG S.A.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Michała Zimnickiego.

Profil zawodowy:
CFO z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym przy znaczących projektach finansowych i biznesowych w spółkach o różnych profilach działalności. Osoba łącząca praktyczną wiedzę z obszaru finansów z umiejętnością zarządzania operacyjnego i strategicznego spółkami na poziomie struktur Zarządu.   

Wykształcenie:
1996 – 2001 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kierunek: Finanse i Bankowość, Specjalność: Finanse Przedsiębiorstw

Doświadczenie zawodowe:
od II 2012 Marketing Investment Group S.A.
stanowisko: CFO, Członek Zarządu
profil spółki: duża grupa kapitałowa o profilu handlowym, branża obuwniczo-odzieżowa, działalność prowadzona w blisko 10 krajach ościennych poprzez sklepy stacjonarne jak i kanał e-commerce
VII 2006 – VI 2011 Lynka Sp. z o.o.
stanowisko: Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
profil spółki: średniej wielkości spółka produkcyjno-hadlowo-usługowa, branża artykułów tekstylnych i promocyjnych.
X 2004 – VI 2006 Mota-Engil Polska S.A.
stanowisko: Z-ca Dyrektora Finansowego, Prokurent
profil spółki: duża spółka budownictwa drogowego i kubaturowego, developer
XI 2003 – IX 2004 Sheraton Warsaw Hotel Sp. z o.o.
stanowisko: Księgowy następnie Główny Księgowy
profil spółki: pięciogwiazdkowe hotele warszawskie – Sheraton i Westin
IX 2001 – X 2003 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
stanowisko: Konsultan,t następnie Starszy Konsultant
profil spółki: firma doradczo-audytorska

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Erwina Bakalarza.

Pan Erwin Bakalarz jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pan Erwin Bakalarz studiował także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku Pan Erwin Bakalarz rozpoczął pracę w Spółce kolejno na stanowiskach: pracownika działu logistyki, asystenta prezesa zarządu, asystenta zarządu i kierownika biura organizacyjnego, dyrektora biura zarządu. W latach 2006 -2015 Pan Erwin Bakalarz pełnił w  Spółce funkcję prokurenta. Od dnia 1 kwietnia 2015 roku Pan Erwin Bakalarz został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki. W przeszłości Pan Erwin Bakalarz był m. in. członkiem rad nadzorczych spółek Staszów Best Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie oraz Trend Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach. Ponadto Pan Erwin Bakalarz pełnił m. in. funkcję w zarządzie W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie. Obecnie Pan Erwin Bakalarz pełni również funkcję prezesa zarządu VG Property Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiotu zależnego od VRG S.A..

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wymienione osoby, powołane do Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.