Raport bieżący nr 22/2016

Raport bieżący nr 22/2016

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Temat: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:

Brak zgody na publikację danych osobowych

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. zawarta przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną.

3. Firma podmiotu dokonującego transakcji

Podmiot, w którym osoba obowiązana pełni funkcję w Radzie Nadzorczej.

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje spółki Vistula Group S.A.

5. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków, 5 maja  2016 roku.

6. Opis transakcji

Data transakcji; Data rozliczenia transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena
04.05.2016; 06.05.2016; Kupno; 100.000; 3,25 PLN

7. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

8. Tryb zawarcia transakcji

Transakcja pakietowa na GPW

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu