Raport bieżący Nr 2/2023

Podstawa prawna: Art. 70  pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2023 roku otrzymała od Colian Developer sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kaliszu („Zawiadamiający”) działającego w porozumieniu z Panem Janem Kolańskim, zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5% przez porozumienie, w którym Zawiadamiający działa wraz z Panem Janem Kolańskim.

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania