Raport bieżący nr 21/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w sierpniu 2014 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 35,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2013 roku o około 13,1%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2014 roku wyniosła około 271,6 mln zł i była wyższa o około 9,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w sierpniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 18,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2013 roku  o około 17,2% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 145,3 mln zł i była wyższa o około 8,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 13,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2013 roku o około 4,3 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 101,2 mln zł i była wyższa o około 6,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.