Raport bieżący Nr 20/2022

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 r.; projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.

1 .Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku na godzinę 12.00 w Krakowie w sali konferencyjnej w budynku MKS Cracovia SSA, ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

2. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 czerwca 2022 roku. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu i Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania