Raport bieżący Nr 20/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. . MAR - Informacje poufne

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w kwietniu 2020.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 29,0  mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2019 roku o około 65,2%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2020 roku wyniosła około 226,5  mln zł i była niższa o około 24,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego
Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w kwietniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 20,8 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2019 roku o około 62,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 138,2 mln zł  i była niższa o około 26,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 6,9  mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2019 roku o około 72,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 80,1  mln zł i była niższa o około 17,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w kwietniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  35,7% i była niższa od marży osiągniętej w kwietniu 2019 roku o około 18,7 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2020 wyniosła około 46,1% i była niższa o 4,4 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec kwietnia 2020 roku  wyniosła 53,5 tys. m2 i była wyższa o 1,5% od powierzchni sprzedaży detalicznej w kwietniu 2019 roku.